Welkom op de website van Het Braambos

Welkom bij basisschool Het Braambos in de wijk Floriande in Hoofddorp.
Wij zijn een open Christelijke basisschool, met ruim 550 leerlingen verdeeld over 22 groepen. Veiligheid, respect/samen en verantwoordelijkheid zijn onze kernbegrippen in de omgang met elkaar. Met aandacht voor zowel de schoolvakken als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, bieden we de kinderen het onderwijs aan. Daarbij is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen en werken we vanuit de normen en waarden van de Christelijke grondslag van onze school.

In onze drie gebouwen geven we les aan 22 klassen. De grootte maakt onze school zo'n fijne school; van elk leerjaar zijn er meedere groepen. Daardoor kunnen de leerkrachten samenwerken, leerlingen samen spelen en kunnen we veel van en met elkaar leren.

Het Braambos is één van de scholen van de vereniging "Meer Primair". De school is gehuisvest in een modern schoolgebouw (eigenlijk drie gebouwen) in de wijk Floriande.

Behalve de basisschool biedt het gebouw ook onderdak aan een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Ook worden onze ruimtes regelmatig gehuurd door andere instanties, waarmee we een buurtfunctie vervullen.

Onze website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.
Komt u nog eens terug?

 

Nieuwe leerlingen

De keuze voor een basisschool voor uw zoon of dochter is een belangrijk moment.
Of uw kind nu een baby of peuter is en u zich oriënteert op een school, of dat u tussentijds van school wisselt, de keuze doet ertoe.

Op de website leest u veel over onze school.
Onder het kopje 'uitgangspunten' staat informatie over de manier waarop wij les geven en met elkaar omgaan.
Onder het kopje 'informatie' vindt u praktische informatie zoals de schooltijden en de tussenschoolse opvang.
Bij 'nieuwe leerlingen' vertellen we u wat kinderen in groep 1 doen en kunt u een afspraak maken.

Naast al deze schriftelijke informatie gaat er niets boven een gesprek en een rondleiding. 
We nodigen u graag uit om kennis te komen maken op Het Braambos. Klikt u hier voor een Kennismaking.