Over het Braambos


Wij zijn een open Christelijke basisschool, met ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 14 groepen. Veiligheid, respect/samen en verantwoordelijkheid zijn onze kernbegrippen in de omgang met elkaar. Met aandacht voor zowel de schoolvakken als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, bieden wij de kinderen het onderwijs aan. Daarbij is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen en werken we vanuit de normen en waarden van de Christelijke grondslag van onze school.

In onze twee gebouwen geven wij les aan 14 klassen. De grootte maakt onze school zo'n fijne school; van elk leerjaar zijn er meerdere groepen. Daardoor kunnen de leerlingen samen spelen, leerkrachten samenwerken en kunnen we veel van en met elkaar leren. Naast de leerkrachten die als groepsleerkracht het directe onderwijs aan de kinderen verzorgen, zijn er vele andere deskundigen betrokken bij de school. 

    


Onze kernwaarden zijn: Ontwikkeling met plezier, veiligheid, respect/samen, verantwoordelijkheid.
Vanuit deze waarden hebben we gedrag benoemd dat past bij deze waarden en wordt dit gedrag door de leerkrachten aan de leerlingen consequent aangeleerd. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief beloond, door middel van een muntjes spaarsysteem voor klassikale beloningen.  Grensoverschrijdend gedrag wordt volgens de vastgestelde reactieprocedure gestopt. Zo wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Met behulp van de methodes Trefwoord, voor godsdienstonderwijs, de Kanjertraining, voor sociaal-emotionele vorming helpen we de kinderen zich te ontwikkelen tot sociaal gevoelige mensen.