Effectief leren

Leerstofjaarklassensysteem

Onze school kent een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen, dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd en ongeveer dezelfde ontwikkelingsfase bij elkaar in een groep zitten. Niet alle kinderen zijn hetzelfde dus kunnen de niveaus binnen een groep flink uiteenlopen. Om recht te doen aan deze verschillen maken de leerkrachten een groepsaanpak voor de vakken rekenen, spelling, taal (groepen 4 t/m 8), lezen (groepen 3 t/m 5) en begrijpend lezen (groepen 4 t/m 8). Hierin worden drie niveaus onderscheiden: minimum, basis en plus.

Doelgericht

Onze leerkrachten maken het verschil. De leerkracht bepaalt de doelen met de methode als vertrekpunt voor zijn professionele keuzes. Beheersen kinderen het doel nog niet, dan legt hij eerst de bouwstenen. Of de leerkracht slaat lessen over als de kinderen de stof beheersen. En waar iets extra’s of anders nodig is scherpt de leerkracht de methode aan.

Zelfstandig en samenwerken

Zelfstandig je taak uit kunnen voeren en nakijken, maakt dat een kind zich competent en verantwoordelijk voelt voor het eigen leren. Die zelfstandigheid leren we al bij de kleuters en vergroten we in de volgende leerjaren. Omdat leerlingen ook veel van elkaar kunnen leren en samenwerken een belangrijke vaardigheid is, wordt er op IKC Braambos geoefend in het coöperatief leren.

Keuzetaak

Op het Braambos hebben we gekozen om de overstap te maken van de weektaak naar de keuzetaak. De weektaak was voor sommige kinderen een ”moetje”. In de situatie dat een kind de basisstof nauwelijks afkrijgt dan is de weektaak een behoorlijke ballast en kan dit ten koste gaan van het zelfvertrouwen (“ik krijg het nooit af”). 

Het woord keuzetaak zegt het al; gedurende de week kiest een kind uit een aantal opdrachten. De inhoud van de keuzetaak kan bijvoorbeeld een activiteit zijn waarbij kinderen de reken- en taalvaardigheden die ze hebben geleerd, leren toepassen in andere situaties.

Onze keuze voor Blink om de aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuurlessen geïntegreerd in thema’s aan te bieden past hierbij. Ook hierin kunnen de kinderen keuzes maken en zo zal Blink ook een onderdeel gaan vormen in de keuzetaak. Met het kiezen voor de keuzetaak willen we de leerlingen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen in het eigen leerproces. Het onder leiding van de leerkracht zelf onderzoeken en zelf ontdekken zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Op het Braambos dragen we zorg voor het geleidelijk uitbreiden en ontwikkelen van deze vaardigheden, passend bij de leeftijd en mogelijkheden van het kind.

Thematisch werken

Voor wereldoriëntatie werken we met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.

www.braambos.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.braambos.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren