Contact 


Direct contact met de school 
CBS Het Braambos 
Waddenweg 83
2134 XL Hoofddorp
Tel: (023) 55 77 663
Email: info@braambos.nl

Contact met de directie
directie@braambos.nl 

Contact met de medezeggenschapsraad
mr@braambos.nl 

Contact met de ouderraad
or@braambos.nl