Oudercontact 


Wij stellen het contact met ouders zeer op prijs. In een driehoek zijn we met elkaar verbonden, als ouders-leerkracht-kind. Wilt u iets met de leerkracht bespreken, maak dan een afspraak na schooltijd met de groepsleerkracht. Voor schooltijd willen we onze aandacht graag aan de kinderen geven. Wij vragen u met klem om eventuele problemen altijd eerst met de leerkrachten te bespreken. De directie staat ook voor u klaar maar het directe contact verloopt eerst via de leerkracht.  
Natuurlijk zijn er ook geplande gespreksmomenten met de leerkrachten. Hieronder een overzicht:  Dit jaar zijn er aan het begin van het schooljaar alleen informatieavonden voor groep 3 en groep 8. Gezien het specifieke karakter van dit leerjaar willen we graag mondeling informatie geven. De andere leerjaren ontvangen in de eerste schoolweek een brief met informatie specifiek voor dat leerjaar.

In de loop van het schooljaar zijn er nog informatieavonden specifiek voor groep 1/2 over de leerlijnen bij de kleuters en voor groep 6 over het traject naar het Voortgezet Onderwijs. Tevens zijn er koffie-avonden, een informatieavond voor alle ouders over diverse thema’s en een kijk-avond bij het project in de klas. Zie hiervoor de jaarkalender.