Ons team 


Op Het Braambos werken in het schooljaar 2020-2021 de volgende leerkrachten:

 
Groep Leerkrachten
1-2 Danielle Kühnen, Ineke Tol, Anneke van den Akker, Margreet Bokhorst, Wies Huisman en Christine Sarmiento
3 Simone van der Weijden, Janneke ten Wolde en Cindy Keesen 
4 Mirjam Winkel, Tanja Oussoren en Margreet Bokhorst
5 Celine Dalm, Jenneke Wor en Josien Goeienbier 
6 Simone Schilpzand, Gert van Dijk, Sonja Nauta en Daniëlle Gelaudie
7 Annemieke Kol, Frederique Kleverlaan, Rozemarie Ordelmans, Gemma Matthiesen en Danielle Blom
8 Inge van Balderen, Bennet de Goede (LIO), Frederique Kleverlaan en Fetske Verhagen
Vakdocenten  
Gym Sander van der Maden en Noa Oldenhof
Muziek Gemma Matthiesen
 
                                                                                        Teamfoto 2020-2021 (coronaproof genomen  met dank aan de fotograaf smiley)
 

Het team van Het Braambos bestaat uit 31 leerkrachten verdeeld over 17 groepen. Dit houdt in dat er fulltime en parttime leerkrachten werkzaam zijn. Diverse groepen hebben twee leerkrachten. Naast het lesgeven aan een groep, hebben de leerkrachten vele andere taken, zoals het organiseren van activiteiten en het vormen en implementeren van de onderwijs-kundige ontwikkelingen in de school. Het team is verdeeld in de onderbouw (groep 1 t/m 2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en de bovenbouw (groep 6 t/m 8), die worden aangestuurd door de bouwcoördinatoren. 
 

Onderwijsondersteuning in de klas 


Naast de groepsleerkrachten, zijn er meer juffen in school aan het werk. Zij zorgen voor de onderwijsondersteuning in de klas. Ze kunnen met een individueel kind of een klein groepje kinderen werken, of zij helpen de hele klas als de groepsleerkracht aandacht aan een groepje leerlingen wil geven. Op het Braambos zijn de onderwijsondersteuners 
Antoinette Borchers, Sandra van de Kerkhof en Angela Otto. 

 


Management team


Het management team van de school bestaat uit directeur Johan Alderden en drie bouwcoördinatoren: Danielle Kühnen (groep 1 en 2), Jenneke Wor (groep 3 t/m 5) en Annemieke Kol (groep 6 t/m 8).

Het MT werkt samen met de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel. Zij vormen samen het schoolteam.
Het MT draagt mede zorg voor voorbereiding en uitvoering van diverse beleidsgebieden, zoals het beleid op gebied van onderwijs, schoolorganisatie, huishoudelijke zaken, personeel en financiën. Ook onderhoudt het MT interne en externe contacten met betrekking tot de genoemde taken en alle overige taken die voortvloeien uit de dagelijkse leiding van de school.

 

Interne begeleiders


Christine Sarmiento (voor de groepen 1 t/m 4), Sonja Nauta (5 en 6) en Mylène Miltenburg (interim, groepen 7 en 8) zijn de interne begeleiders binnen onze school. Zij coördineren alle activiteiten die met de zorgverbreding te maken hebben.

We dragen zorg voor de onderwijskundige behoeftes van al onze leerlingen. Zorg is dus een breed begrip. Er kan een zorg bestaan omdat een kind de lesstof nog niet beheerst, omdat een kind juist meer uitdaging aankan, om gezondheids-redenen of om sociale redenen. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. De zorg voor de leerling wordt dientengevolge aangepast. Indien het om structurele aanpassingen aan het onderwijs van het kind gaat, zullen de ouders op de hoogte worden gebracht. Als er kleine wijzigingen ten opzichte van het basisaanbod worden aangebracht, is dit onderdeel van onze reguliere lesinhoud en worden ouders niet noodzakelijkerwijs geïnformeerd.  

 

Overige medewerkers 


De school zou niet kunnen draaien zonder onze andere medewerkers;
Mario Commissaris (conciërge)
Nancy van Benten (administratie)
Esther Nederlof (TSO-coördinator)