Ons team 


Op Het Braambos werken meesters en juffen met elkaar samen. 

Groep 1-2; Anneke van den Akker, Michelle Ampt, Francine Kats, Cindy Keessen, Danielle Kühnen, Hetty van Santen, Ineke Tol. 
Groep 3; Wies Huisman, Danielle Kühnen, Mirjam Winkel.
Groep 4; Marielle van Dooren, Irene Koster, Sonja Nauta, Tanja Oussoren, Christine Sarmiento, Janneke ten Wolde.
Groep 5; Mirthe de Groen, Simone van der Weijden.
Groep 6; Anneke Lentink, Simone Schilpzand, Jenneke Wor. 
Groep 7; Marieke Best, Daniëlle Blom, Annemieke Kol, Marieke Robson, Simone Schilpzand.
Groep 8; Inge van Balderen, Denise Borst, Anja van der Veer, Fetske Verhagen. 
Vakdocent gym; Sander van der Maden. 


Het team van Het Braambos bestaat uit 33 leerkrachten verdeeld over 19 groepen. Dit houdt in dat er fulltime en parttime leerkrachten werkzaam zijn. Diverse groepen hebben twee leerkrachten. Naast het lesgeven aan een groep, hebben de leerkrachten vele andere taken, zoals het organiseren van activiteiten en het vormen en implementeren van de onderwijs-kundige ontwikkelingen in de school. Het team is verdeeld in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8), die worden aangestuurd door de bouwcoördinatoren. 
 

Onderwijsondersteuning in de klas 


Naast de groepsleerkrachten, zijn er meer juffen in school aan het werk. Zij zorgen voor de onderwijsondersteuning in de klas. Ze kunnen met een individueel kind of een klein groepje kinderen werken, of zij helpen de hele klas als de groepsleerkracht aandacht aan een groepje leerlingen wil geven. Op het Braambos zijn de onderwijsondersteuners 
Antoinette Borchers, Sandra van de Kerkhof, Mirjam van Nifterick, Angela Otto. 
 


Management team


Het management team van de school bestaat uit de Interim-directeur John van Bemmelen en de twee bouwcoördinatoren; Marielle van Dooren (groep 1-4) en Manon de Jong (groep 5-8). 

Het MT werkt samen met de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel. Zij vormen samen het schoolteam.
Het MT draagt mede zorg voor voorbereiding en uitvoering van diverse beleidsgebieden, zoals het beleid op gebied van onderwijs, schoolorganisatie, huishoudelijke zaken, personeel en financiën. Ook onderhoudt het MT interne en externe contacten met betrekking tot de genoemde taken en alle overige taken die voortvloeien uit de dagelijkse leiding van de school.


 

Interne begeleiders


Sybke de Gier (voor de groepen 1 t/m 6) en Marijke van Agteren (groepen 7 en 8) zijn de interne begeleiders binnen onze school. Zij coördineren alle activiteiten die met de zorgverbreding te maken hebben.

We dragen zorg voor de onderwijskundige behoeftes van al onze leerlingen. Zorg is dus een breed begrip. Er kan een zorg bestaan omdat een kind de lesstof nog niet beheerst, omdat een kind juist meer uitdaging aankan, om gezondheids-redenen of om sociale redenen. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern iegeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. De zorg voor de leerling wordt dientengevolge aangepast. Indien het om structurele aanpassingen aan het onderwijs van het kind gaat, zullen de ouders op de hoogte worden gebracht. Als er kleine wijzigingen ten opzichte van het basisaanbod worden aangebracht, is dit onderdeel van onze reguliere lesinhoud en worden ouders niet noodzakelijkerwijs geïnformeerd.  
 

Overige medewerkers 


De school zou niet kunnen draaien zonder onze andere medewerkers;
Mario Commissaris (conciërge)
Marion van Warmerdam (administratie)
Orry Wakker (facilitair medewerker)
Esther Nederlof (TSO-coördinator)