Tussenschoolse opvang / overblijven

 


De lunchtijd op het Braambos is 1 uur, van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kinderen kunnen op school eten en spelen of naar huis gaan in deze tijd. Het is belangrijk dat kinderen rustig kunnen eten, kunnen spelen en ontspannen en goed begeleid worden tijdens de lunchpauze. De pauze is opgedeeld in 25 minuten eten en 25 minuten spelen, zodat er voldoende tijd is om te eten en voldoende rust en ruimte op het schoolplein tijdens het spelen.

Het rooster van de TSO:
  Groep 1 & 2 & 3 Groep 4 & 5 & 6B Groep 6A & 7 & 8
12.00 – 12.25 uur Eten en spelen in het lokaal Buiten spelen Eten en spelen in het lokaal
12.25 – 12.50 uur Buiten spelen Eten en spelen in het lokaal Buiten spelen
12.50 – 13.00 uur   Inloop van de middag met de kinderen die thuis hebben gegeten

Ouders en kinderen die na de lunch weer op school komen, vragen we niet te vroeg weer op het plein te komen. 

Hoe wordt de tijd ingevuld?
Eten en spelen in de klas Er is een vaste medewerker van de TSO aan een klas verbonden. (dit kan wel per dag wisselen). Tijdens de eerste 15 minuten van het eten is de leerkracht verantwoordelijk voor de begeleiding. De TSO medewerker assisteert. Na het eten mogen kinderen een activiteit in de klas doen, zoals een spelletje, een tekening, een puzzel o.i.d. Hiervoor zullen indien nodig nieuwe materialen worden aangeschaft. De TSO medewerker bege-leidt de speltijd en het opruimen van de materialen. Na 15 minuten is de leerkracht vrij om pauze te gaan houden of andere werkzaamheden te doen, ook buiten het lokaal. De TSO-medewerker is verantwoordelijk voor de leerlingen in het lokaal. Na 25 minuten wordt er opgeruimd en gaan de kinderen met de TSO-medewerker naar buiten of begint de lesmiddag.

Buiten spelen De kinderen spelen 25 tot 30 minuten buiten. Groep 1-2 en 3-4 spelen op het juf Fabel plein en voetballen op het plein bij de Braam. Groep 5-6 en 7-8 spelen op het plein bij de schoolwoningen. De TSO-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toezicht buiten.
Er zijn maximaal 6 groepen tegelijk aan het buiten spelen per schoolplein. Hiermee is de ruimte en beschikbaarheid van het materiaal voldoende voor alle kinderen. Doordat er minder kinderen op het plein zijn (in vergelijking met de huidige situatie) en ook minder kinderen van verschillende leeftijden en door de speeltijd in te korten verwachten we het plezier van de kinderen te vergroten en het aantal conflicten te verminderen.

TSO-team 
Het team van TSO-medewerkers bestaat uit een grote groep medewerkers die voor hun inzet een vrijwilligersbijdrage ontvangen. Zij worden aangestuurd door de TSO-coördinator Esther Nederlof. Zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de TSO en de aansturing van de medewerkers. Ook verzorgt de TSO-coördinator in samenwerking met de school regelmatig nascholing van de TSO-medewerkers, waarbij PBS een belangrijk onderwerp is.
Mocht u geïnteresseerd zijn om TSO-vrijwilliger te worden, neem dan contact op met Esther. 
 
Aanmelden, afmelden en betalen

Voor elke leerling/gezin is het nodig dat de ouders een account aanmaken bij MijnTSO.nl.
In dit administratiesysteem kunt u per dag of voor een langere periode aangeven wanneer uw kind overblijft.
Tot 9.30 uur op de dag van overblijven kunnen kinderen afgemeld worden voor die dag.

Maandelijks ontvangen ouders een factuur voor het aantal aangemelde en daarmee afgenomen TSO-dagen. De kosten zijn €1,50 per keer.


Maak hier een account aan voor uw kind(eren) in MijnTSO.nl. Klik op de afbeelding:  

Registreren bij het systeem kan alleen op een laptop of computer.
Na het registreren ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Wanneer op deze link is geklikt, is het account actief en dan kunt u uw kind(eren) toevoegen voor de overblijf. Heeft u deze mail niet ontvangen dan is deze mogelijk in de ongewenste e-mailbox beland. Voor vragen over MijnTSO.nl kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator Esther Nederlof. 

Contact over de TSO op Het Braambos
E-mail:       e.nederlof@braambos.nl 
Telefoon:   06 28979051