Schooltijden


Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we werken met een vier-gelijke-dagen model en een korte woensdag.
Dit houdt in dat voor alle groepen, groep 1 tot en met groep 8, de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gelijk zijn. Op woensdagmiddag hebben alle kinderen vrij.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Ochtend: 8.30 – 12.00 uur
Lunch: 12.00 - 13.00 uur thuis eten of TSO
          kinderen die thuis eten mogen vanaf 12.45 uur weer op het schoolplein komen
              om 12.55 uur gaat de bel en gaan de kinderen, al dan niet onder begeleiding van de leerkracht, weer naar binnen  
Middag: 13.00 – 14.50 uur

Woensdagochtend 8.30 – 12.30 uur


Inloop
Elke dag om 8.20 uur openen wij de deuren van de school. De leerkrachten zijn aanwezig in de lokalen om de leerlingen elke dag met een handdruk te begroeten. In groep 1/2 kunt u elke dag uw zoon of dochter in de klas brengen. In groep 3 mag dit ook nog elke dag, tot de herfstvakantie. In groep 4 tot en met 8 bent u welkom in het lokaal op dinsdag en vrijdag. Op de andere dagen vragen we u op de gang afscheid te nemen, om zo de rust in de groepen te bewaren. Om 8.30 uur beginnen de lessen in alle groepen.

Veel kinderen gaan thuis eten tussen de middag. Wij verzoeken u, om de kinderen pas na 12.45 uur weer naar school te brengen.