In Hoofddorp heeft u verschillende mogelijkheden voor het organiseren van opvang van uw kind.

Bij Het Braambos vindt u onderwijs en opvang dichtbij huis en alles onder 1 dak. Dit heeft voor u als ouder praktische voordelen. U kunt u kinderen halen en brengen op één bruisende en vertrouwde plek. Voor kinderen is het fijn dat school en opvang samenwerken.

In onze school is SKH (Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer) gevestigd. Wilt u uw kind opgeven voor de locatie van Het Braambos voor de kinderopvang, vervolgens wordt automatisch als opvanglocatie onze school gekozen.

Achter de schermen werken we hard om de samenwerking in de nabije toekomst te versterken en te groeien naar een IKC.

Wat is een IKC?
Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe klein zij ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de basisgedachte achter de integrale kindcentra.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe klein zij ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de basisgedachte achter de integrale kindcentra.