Algemeen
Actuele informatie vindt u op de website van het RIVM; https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen veel gestelde vragen over het coronavirus opgesteld. U kunt dit terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs.
 
Actuele Beslisboom

Beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?

Maatregelen op school
Wij nemen de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid
te voorkomen. We zorgen dat zowel de kinderen als leerkrachten regelmatig de handen
wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek. De handen moeten in
ieder geval gewassen worden :
- als de handen vuil zijn na een toiletbezoek
- na hoesten, niezen in de handen (niezen/hoesten in de elleboog) na het snuiten van de neus 
- na het buitenspelen