Algemeen
 
Sinds vrijdag 28 februari jl. is bij meerdere personen in Nederland een besmetting met het coronavirus vastgesteld. RIVM heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen de adviezen bijgesteld. Actuele informatie vindt u op de website van het RIVM; https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
 
Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen veel gestelde vragen over het coronavirus opgesteld. U kunt dit terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs.
 
Kort samengevat
Coronavirussen veroorzaken luchtweginfecties, soms zijn er ook maag-darmklachten.
Een goede hand-hoesthygiëne is van belang om virusinfecties, zoals corona, te voorkomen.
Onder goede handhygiëne wordt verstaan:
- Regelmatig handen wassen
- Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
- Papieren zakdoeken gebruiken
 
Maatregelen op school
 
Neem als leerkracht de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid
te voorkomen. Zorg dat zowel de kinderen als leerkrachten regelmatig de handen
wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek. De handen moeten in
ieder geval gewassen worden :
- als de handen vuil zijn na een toiletbezoek
- na hoesten, niezen in de handen (niezen/hoesten in de elleboog) na het snuiten van de neus 
- na het buitenspelen