Klassenouders


Samenwerking met ouders vinden we onontbeerlijk op onze school! Elke klas heeft een klassenouder. Aan het begin van het jaar vragen we via een oudermailing welke ouder(s) zich op willen geven voor deze coördinerende taak. Wat doet de klassenouder op Het Braambos?