Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut van Stichting Meer Primair is van toepassing op onze school. Het regelt de rechten en verplichtingen van leerlingen en van ouders/verzorgers van onze school t.o.v. Het Braambos en Stichting Meer Primair.
Verder regelt dit statuut de rechten en verplichtingen die Meer Primair en CBS Het Braambos heeft t.o.v. de leerlingen en de
ouders/verzorgers.

Het protocol grensoverschrijdend gedrag treedt in werking wanneer een leerling niet meer tot bedaren is te krijgen, niet meer aanspreekbaar is en er een onveilige situatie voor de groep ontstaat.