Op weg naar Ouderbetrokkenheid 3.0


In het schooljaar 2021-2022 starten we net als voorgaande jaren met de start/kennismakingsgesprekken. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een vragenlijst op papier met het verzoek dit in te vullen voor de de 10 minuten gesprekken. We vragen dit omdat we het belangrijk vinden dat we kennisnemen van de wijze waarop u kijkt naar uw kind. Ouderbetrokkenheid 3.0 is echter meer dan een vragenlijst en dit is ook zo maar niet gerealiseerd. De tijd en mogelijkheden veranderen en we willen en gaan hierover dit schooljaar graag met u in gesprek .
 
Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid?
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er zijn verschillende niveaus aan te brengen in ouderbetrokkenheid:
  1. Het eerste niveau is dat ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert.
  2. Het tweede niveau is dat ouders actief deelnemen aan het huiswerk van de kinderen.
  3. Het derde niveau is dat ouders helpen bij activiteiten op school.
  4. Het vierde niveau is de formele ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad.
Alle niveau’s vinden wij belangrijk en staat of valt met goede contacten tussen Het Braambos en de ouders. Ouders en Het Braambos  hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind.

Helaas kan het ook wel eens misgaan in het contact met ouders. Dat is jammer, want ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind. Het heeft niet alleen te maken met het welzijn van het kind, maar het verhoogt ook de schoolprestaties. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders zich serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker uitgepraat worden.

Als team van Het Braambos gaan we er voor om met elkaar en niet over elkaar te spreken. Hiervoor staat onze deur altijd open. Wel willen we u vragen hierbij rekening te houden met ons primaire doel en dat is elke dag het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te verzorgen, dit vraagt om een goede voorbereiding. We gaan het gesprek graag met u aan maar wel op afspraak.
 
Voor een goed gesprek vinden we het volgende belangrijk:
Geïnteresseerd geraakt? Mooi, lees meer op Wij Leren.nl

We houden alle ouders graag op de hoogte van alles wat er op school gebeurt middels het Braambos-journaal en de SchoolApp.


 
  
Bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek is de hulp van ouders nodig.