Ouderparticipatie


De betrokkenheid van ouders is belangrijk voor onze leerlingen en erg behulpzaam bij het goed functioneren van Het Braambos. Op onze school zijn ouders onder andere actief in:
Wij vinden het belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen van hun kind bij ons op school. De betrokkenheid vindt plaats op verschillende manieren: ouders in de medezeggenschapsraad, de ouderraad, schoolpleincommissie, ouders in de onderwijssituatie en ouders die op een of andere manier participeren tijdens andere schoolactiviteiten. Daarnaast houden we alle ouders op de hoogte van alles wat er op school gebeurt middels het Braambos-journaal en de SchoolApp.

 
  
Bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek is de hulp van ouders nodig.