De positie van de leraar wijzigt en samenwerking staat meer en meer centraal. Een belangrijk gevolg is dat de leraar ook de professionele verantwoordelijkheid draagt voor de onderwijszorg van de leerlingen in de groep. De rol van de intern begeleider verschuift van curatief naar preventief en gaat teamleden ondersteunen in het vervullen van de zorgfunctie in hun groep. Dit is dan ook de reden waarom we de functienaam veranderd hebben van intern begeleider in zorgcoördinator. 

Om kinderen tot leren te laten komen is een goede groepsdynamiek een voorwaarde. In een groep zijn er twee belangrijke overeenkomsten en dat is dat er sprake is van een leraar component en een leerling component. Nooit kan het zo zijn dat het niet aan leren toekomen toe te wijzen is aan uitsluitend één component. Op Het Braambos werken we samen en waar er sprake is van een verstoorde groepsdynamiek helpen wij elkaar, de leraren werken in hun bouw en jaargroep nauw samen. Zij bepalen samen wat hun ambitie is en waar ze in een periode aan werken. Ze ontwerpen samen lessen en bezoeken elkaars lessen. Het gesprek in de lerarenkamer gaat over onderwijs. 
 
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij welke ondersteuning wij zelf kan geven; wat valt er onder de basisondersteuning en welke ondersteuning is mogelijk met hulp van het samenwerkingsverband, bijv. in de vorm van arrangementen.