Kanjerschool


Het Braambos is een Kanjerschool. Wij maken gebruik van de methode Kanjertraining. 
 

De kanjertraining gaat uit van 5 basisregels
Oud Nieuw

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen die in de loop van het schooljaar wordt gegeven. Dit levert een belangrijke bijdrage aan vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect. Daar willen we graag, samen met onze leerlingen, aan werken. We zijn van mening dat we dit als onderwijsgevenden en opvoeders met elkaar moeten bewerkstelligen. Op school gebruiken wij de Kanjertraining om kinderen te leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining is ontwikkeld door drs. Gerard Weide (psycholoog en ex-leerkracht). Hij ontwikkelde de methode op basis van zijn trainingservaring op sociaal gebied met duizenden kinderen, hun ouders en leerkrachten.
 
 
Eenvoudige en heldere regels die allesomvattend zijn en die zelfs aan de kleuters en ook voor ouders een duidelijk houvast bieden
 
Onderbouw
Middenbouw
De Kanjertraining algemeen

Het doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed houden of te verbeteren, om kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en kinderen leren aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. In elke groep werken we wekelijks met de Kanjerlessen. Dit kan zijn door het voorlezen uit één van de Kanjerboeken, in een werkboek te werken of door oefeningen en opdrachten te doen.

 

Inhoud Kanjertraining - twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de 'wereld van vertrouwen' waarin de mensen elkaar recht willen doen en 'de wereld van angst en wantrouwen'. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen.

De petten
De Kanjertraining maakt gebruik van 4 verschillende kleuren petten om in gesprek te kunnen gaan over gedrag. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet, hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Je hebt dan de witte pet op. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom: je bent een kanjer. Je kunt op verschillende manieren een kanjer zijn.

 

Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet, dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag, je kunt je grenzen aangeven, je durft plannetjes te maken en je bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een positieve en krachtige wijze gedragen.
 

 
 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor, je bent optimistisch en je kunt relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een positieve en opgewekte manier weten te reageren.

 
 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een positieve en rustige manier weten te reageren.
 
Als de witte pet van het vertrouwen wegvalt, ontstaan er problemen. We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het woordje 'te' te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden plannen die ten koste gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met humor die ten koste gaat van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar, onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar.
Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl