Schooltijden


De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
Ochtend: 8.30 – 12.00 uur
Lunch: 12.00 - 13.00 uur thuis eten of TSO
             tussen 12.50 en 12.55 uur aankomst bij school van kinderen die thuis lunchen
             om 12.55 uur gaat de bel en gaan de kinderen, al dan niet onder begeleiding van de leerkracht, weer naar binnen  
Middag: 13.00 – 14.50 uur. 

En op woensdagochtend 8.30 – 12.30 uur. 

Inloop
Elke dag om 8.20 uur openen wij de deuren van de school. De leerkrachten zijn aanwezig in de lokalen om de leerlingen elke dag met een handdruk te begroeten. In groep 1/2 kunt u elke dag uw zoon of dochter in de klas brengen. In groep 3 mag dit ook nog elke dag, tot de herfstvakantie. In groep 4 tot en met 8 bent u welkom in het lokaal op dinsdag en vrijdag. Op de andere dagen vragen we u in de gang afscheid te nemen, om zo de rust in de groepen te bewaren. Om 8.30 uur beginnen de lessen in alle groepen.

Veel kinderen gaan thuis eten tussen de middag. Wij verzoeken u, om de kinderen pas na 12.45 uur weer naar school te brengen.

 

Vakantierooster


Eerste schooldag: maandag 25 augustus 2019

Vakantierooster 2019-2020

zaterdag 19.10.2019 t/m zondag 27.10.2019 Herfstvakantie
zaterdag 21.12.2019 t/m zondag 05.01.2020 Kerstvakantie
zaterdag 15.02.2020 t/m zondag 23.02.2020 Voorjaarsvakantie
vrijdag 10.04.2020 Goede vrijdag
zaterdag 11.04.2020 t/m maandag 13.04.2020 Pasen
zaterdag 25.04.2020 t/m zondag 10.05.2020 Meivakantie, inclusief Koningsdag en 5 mei
donderdag 21.05.2020 t/m zondag 24.05.2020 Hemelvaart en extra vrije dag
zaterdag 30.05.2020 t/m maandag 01.06.2020 Pinksteren
vrijdag 03.07.2020 t/m zondag 16.08.2020 Zomervakantie

Op dit moment zijn wij bezig met de jaarplanning 2019-2020. Zodra deze planning rond is, worden de studiedagen voor het volgend schooljaar bekend gemaakt.