Schooltijden


Gedurende de basisschool gaan de leerlingen in Nederland 7520 uur naar school. Dit schooljaar hebben we een kleine wijziging doorgevoerd voor de groepen 6 t/m 8. 
Wanneer wij dezelfde tijden als vorig schooljaar zouden aanhouden komen we voor de bovenbouw groepen gedurende de basisschoolperiode uren tekort. Dit corrigeren we volgend jaar door de lestijden op de woensdag voor de groepen 6, 7 en 8 op de woensdag met een half uur te verlengen. 

De inloop van alle leerlingen (groep 1 t/m 8 ) is van 08.20 uur tot 08.30 uur.


De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
Ochtend:    8.30 - 12.00 uur
Lunch    :  12.00 - 13.00 uur thuis eten of TSO
                 tussen 12.50 en 12.55 uur aankomst bij school van kinderen die thuis lunchen
                 om 12.55 uur gaat de bel en gaan de kinderen, al dan niet onder begeleiding van de leerkracht, weer naar binnen  
Middag: 13.00 – 14.50 uur. 

Woensdag groepen 1 t/m 8: 8.30 – 12.30 uur 

Inloop
Elke dag om 8.20 uur openen wij de deuren van de school.
De volgende passage staat op dit moment tussenhaakjes i.v.m. de corona maatregelen. Alle ouder(s), verzorger(s) zijn in de nieuwsbrief geïnformeerd over de aangepaste afspraken.
(De leerkrachten zijn aanwezig in de lokalen om de leerlingen elke dag met een handdruk te begroeten. In groep 1/2 kunt u elke dag uw zoon of dochter in de klas brengen. In groep 3 mag dit ook nog elke dag, tot de herfstvakantie. In groep 4 tot en met 8 bent u welkom in het lokaal op dinsdag en vrijdag. Op de andere dagen vragen we u in de gang afscheid te nemen, om zo de rust in de groepen te bewaren.)
Om 8.30 uur beginnen de lessen in alle groepen.

Een aantal kinderen gaan thuis eten tussen de middag. Wij verzoeken u, om de kinderen pas na 12.45 uur weer naar school te brengen.

 

Vakantierooster


Eerste schooldag: Dinsdag 4 september 2024

Vakantierooster 2023-2024 en studiedagen: 

Zie agenda in Parro