Op weg naar Kerst 2020
Sinterklaas is nog niet vertrokken of we zijn al weer bezig met de kerst. Graag informeren wij u over de kerstviering in ‘coronastijl’ van Het Braambos op donderdag 17 december a.s.. De viering vindt plaats in de Marktpleinkerk met een aantal leerkrachten en een aantal leerlingen.