Welkom op de website van Het Braambos

Welkom bij basisschool Het Braambos in de wijk Floriande in Hoofddorp.

Wij zijn een open Christelijke basisschool, met ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Veiligheid, respect/samen en verantwoordelijkheid zijn onze kernbegrippen in de omgang met elkaar. Met aandacht voor zowel de schoolvakken als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, bieden we de kinderen het onderwijs aan. Daarbij is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen en werken we vanuit de normen en waarden van de Christelijke grondslag van onze school.

Onze school heeft twee gebouwen dicht bij elkaar, waar we les geven aan 17 klassen. De grootte maakt onze school zo'n fijne school; van elk leerjaar zijn er meerdere groepen. Daardoor kunnen de leerkrachten samenwerken, leerlingen samen spelen en kunnen we veel van en met elkaar leren.

Het Braambos is één van de scholen van de stichting "Meer Primair". Behalve de basisschool biedt het gebouw ook onderdak aan een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Ook worden onze ruimtes regelmatig gehuurd door andere instanties, waarmee we een buurtfunctie vervullen.

Inlog leerlingen

 
 

Schoolapp

Sociale media

Kennismaken en aanmelden

Het is leuk om hier te lezen over basisschool Het Braambos, maar het is nogleuker om de school in werking te zien. Je bent van harte welkom tijdens een van onze open ochtenden of je kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Wij vertellen je graag meer over onze school en laten je zien hoe ons onderwijs er in de praktijk uitziet.

Kennismakingsgesprek

Voor een individuele kennismaking en rondleiding kun je een afspraak maken met Johan Alderden, de directeur. Hij is telefonisch te bereiken op nummer 023-5577663. U kunt ook een bericht sturen aan directie@braambos.nl.

HET BRAAMBOS LEEFT, LEERT, ONTWIKKELT EN BRUIST