VEILIGHEID - RESPECT - SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID

Welkom op de website van Het Braambos

Welkom bij basisschool Het Braambos in de wijk Floriande in Hoofddorp.

Wij zijn een open Christelijke basisschool, met ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Veiligheid, respect/samen en verantwoordelijkheid zijn onze kernbegrippen in de omgang met elkaar. Met aandacht voor zowel de schoolvakken als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, bieden we de kinderen het onderwijs aan. Daarbij is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen en werken we vanuit de normen en waarden van de Christelijke grondslag van onze school.

Onze school heeft twee gebouwen dicht bij elkaar, waar we les geven aan 17 klassen. De grootte maakt onze school zo'n fijne school; van elk leerjaar zijn er meerdere groepen. Daardoor kunnen de leerkrachten samenwerken, leerlingen samen spelen en kunnen we veel van en met elkaar leren.

Het Braambos is één van de scholen van de stichting "Meer Primair". Behalve de basisschool biedt het gebouw ook onderdak aan een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Ook worden onze ruimtes regelmatig gehuurd door andere instanties, waarmee we een buurtfunctie vervullen.

Kalender

  • 17 maart 2021 Schoolvoetbal
  • 19 maart 2021 Cito-overzichten mee
  • 22 maart 2021 Rapportgesprekken
  • 23 maart 2021 Rapportgesprekken
  • 23 maart 2021
  • 23 maart 2021
  • 24 maart 2021 Schoolvoetbal
  • 24 maart 2021
  • 24 maart 2021
  • 24 maart 2021 Rapportgesprekken

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

Onze SchoolApp

Klik op het logo voor de instructies van de nieuwe SchoolsUnited app

Nieuwe leerlingen

De keuze voor een basisschool voor uw zoon of dochter is een belangrijk moment.
Of uw kind nu een baby of peuter is en u zich oriënteert op een school, of dat u tussentijds van school wisselt, de keuze doet ertoe.

Op de website leest u veel over onze school.
Onder het kopje 'ons onderwijs' staat informatie over de manier waarop wij les geven en met elkaar omgaan.
Onder het kopje 'onze school' vindt u praktische informatie zoals de schooltijden en de tussenschoolse opvang.

Naast al deze schriftelijke informatie gaat er niets boven een gesprek en een rondleiding. 
We nodigen u graag uit om kennis te komen maken op Het Braambos.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 023-5577663 en vragen naar de directeur, Johan Alderden. U kunt ook een bericht sturen aan directie@braambos.nl.


VANDAAG LEREN VOOR MORGEN