ParnasSys ouderportaal


Middels het ouderportaal van ons leerlingsadministratiesysteem ParnasSys kunt u gedurende het hele jaar de persoonsgegevens van uw kind aanpassen. Ook kunt u er de absentiemeldingen zien.

Na het afnemen van de landelijke Cito-leerlingvolgsysteem toetsen in februari en juni kunt u de resultaten van deze toetsen ook in het portaal terugvinden.
Een gebruikersnaam en wachtwoord voor het ouderportaal ontvangen de ouders van leerlingen in groep 2 aan het begin van het schooljaar.

Mocht u uw gebruikersnaam of wachtwoord kwijt zijn, neemt u dan contact op met onze administratief medewerker Marion van Warmerdam via m.vanwarmerdam@braambos.nl

Inloggen in het portaal gaat via
https://inloggen.parnassys.net