PBS - Schoolwide Positive Behaviour Suppor


Schooljaar 2017-2018 is het derde jaar waarin we als team aan het werk gaan met School Wide Positive Behavior Support (SW PBS). PBS is een methode om meer rust in de school en op het plein te creëren waardoor we met meer plezier en met een beter resultaat onderwijs kunnen geven. De gedragsafspraken die we de kinderen binnen PBS aanleren zijn allemaal terug te leiden naar de kernwaardes van het Braambos
  
                                   Ontwikkeling met plezier
                            |                       |                             |
                     veiligheid     respect/samen     verantwoordelijkheid
 
Binnen deze waardes leren we de kinderen positieve gedragsverwachtingen aan. Een voorbeeld: in plaats van ‘niet rennen in de gang’ leren we de kinderen de gedragsverwachting ‘we lopen rustig in de gang’. Deze gedragsverwachting hoort bij de kernwaarde veiligheid. Wanneer de hele groep aan deze gedragsverwachting voldoet verdienen ze een geel muntje. Deze muntjes worden opgespaard tot een afgesproken totaal en dan krijgt de klas een beloning in de vorm van een leuke activiteit o.i.d.
 
Dit schooljaar gaan we verder met het aanleren van de gedragsverwachtingen in de klas en tijdens de les. Natuurlijk herhalen we ook de gedragsverwachtingen in de algemene ruimtes. Tijdens de studiedagen worden we verder geschoold in de aanpak van PBS voor kinderen die extra ondersteuning bij het gedrag nodig hebben.
 
Naast deze positieve aanpak hebben we ook afspraken gemaakt over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Helaas hebben we hier soms mee te maken in school. In eerste instantie volgen we bij grensoverschrijdend gedrag door leerlingen de correctie-procedure van PBS. Leerlingen krijgen hierin de keuze hun gedrag te veranderen of de consequentie voor hun grensoverschrijdend gedrag te accepteren.Natuurlijk hopen we dat het inzetten van het stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag niet nodig zal zijn. Maar om te zorgen voor een veilig en leervriendelijk klimaat in de groepen, is het prettig om hierop terug te kunnen vallen.
 
Deze lessen van PBS richten zich voornamelijk op het gedrag in de gangen, op het plein en in de klas. Daarnaast geven we ook lessen in sociale vaardigheden. In groep 1 t/m 5 gebruiken we hiervoor de methode Kanjertraining en in groep 6 t/m 8 lessen van PBS. Deze lessen zijn bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).