Interne begeleidersMevr. Sybke de Gier (voor de groepen 1 t/m 5) en mevr. Marijke van Agteren (groepen 6, 7 en 8) zijn de interne begeleiders binnen onze school. Zij coördineren alle activiteiten die met de zorgverbreding te maken hebben.

We dragen zorg voor de onderwijskundige behoeftes van al onze leerlingen. Zorg is dus een breed begrip. Er kan een zorg bestaan omdat een kind de lesstof nog niet beheerst, omdat een kind juist meer uitdaging aankan, om gezondheids-redenen of om sociale redenen. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de Intern Begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de Intern Begeleider. De zorg voor de leerling wordt dientengevolge aangepast. Indien het om structurele aanpassingen aan het onderwijs van het kind gaat, zullen de ouders op de hoogte worden gebracht. Als er kleine wijzigingen ten opzichte van het basisaanbod worden aangebracht, is dit onderdeel van onze reguliere lesinhoud en worden ouders niet noodzakelijkerwijs geïnformeerd.