Onderwijs en ICT


Wij beschikken over een groot aantal moderne computers en bijbehorende flatscreens, tevens hebben we meer dan 80 chromebooks tot onze beschikking en in elke klas een digitaal schoolbord. Als besturingssysteem gebruiken we Windows-7.
We streven ernaar om alle kinderen (inclusief de kleuters) regelmatig op de computer te laten werken. We maken gebruik van software programma´s die nauw verbonden zijn met onze methoden. Deze educatieve software op het gebied van taal, rekenen en woordenschat-onderwijs vormt een onderdeel van de lessen. Ook via internet is veel educatief materiaal te vinden. Spelenderwijs worden de leerlingen op deze wijze vertrouwd gemaakt met de computer en zijn mogelijkheden.

Middels een project geven we invulling aan een ICT-gerelateerd thema. Hierbij kijken we naar de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen van nu, later in hun carriere nodig zullen hebben. In het schooljaar 2018-2019 staat dit project in het thema van programmeren en coderen.  

Naast de inzet van ICT bij het aanbieden van de lesstof, geven we de kinderen ook opdrachten om hun eigen ICT-vaardigheden te vergroten. Denk hierbij aan het typen en opmaken van een zelf geschreven verhaal in Word. De leerkrachten geven hier zelf invulling aan.

Binnen de stichting Meer Primair wordt gewerkt aan een vernieuwde leerlijn ICT.