PBS - Schoolwide Positive Behaviour Suppor


Het Braambos is een PBS-school. SWPBS of PBS (School Wide Positive Behavior Support) is een methode om meer rust in de school en op het plein te creëren waardoor we met meer plezier en met een beter resultaat onderwijs kunnen geven. De gedragsafspraken die we de kinderen binnen PBS aanleren zijn allemaal terug te leiden naar de kernwaardes van het Braambos:

Ontwikkeling met plezier

 
Binnen deze waardes leren we de kinderen positieve gedragsverwachtingen aan. Een voorbeeld: in plaats van ‘niet rennen in de gang’ leren we de kinderen de gedragsverwachting ‘we lopen rustig in de gang’. Deze gedragsverwachting hoort bij de kernwaarde veiligheid. In de school zijn onze verwachtingen per ruimte terug te vinden. De kinderen worden beloond voor het tonen van het verwachtte gedrag. 
 
Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van IQ en EQ van onze leerlingen. Daartoe geven we ook lessen in sociale vaardigheden. We zijn al ruim vijf jaar een Kanjerschool. In groep 1 tot en met 5 gebruiken we hiervoor de methode “Kanjertraining”. In groep 6, 7 en 8 worden er lessen in sociale vaardigheden gegeven vanuit PBS.