03-09-2019  22:46

In het schooljaar 2019-2020 starten we net als voorgaande jaren met de start/kennismakingsgesprekken. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een vragenlijst op papier met het verzoek dit in te vullen voor de de 10 minuten gesprekken. We vragen dit omdat we het belangrijk vinden dat we kennisnemen van de wijze waarop u kijkt naar uw kind. Ouderbetrokkenheid 3.0 is echter meer